geopsy

Geopsy İndir

  • avseng 

Geopsy İndir Geopsy programı jeofizikte arazide alınan mikrotremör ölçülerinin yorumlanmasında kullanılan programdır.   İndirmek için tıklayınız.   Ekran Görüntüsü   Kırık Link Bildir.

SeisImager İndir

  • avseng 

SeisImager İndir   Seisimager programı jeofizikte alınan sismik verilerin yorumlanmasında kullanılır.  . . İndirmek için tıklayınız. Ekran Görüntüleri    Kırık Link Bildir.