POİSSON ORANI ( σ )

  • avseng 

POİSSON ORANI ( σ )

Formasyonun enine birim değişmesinin boyuna birim değişmesine oranı olarak tanımlanır. Mühendislik jeofiziğinde poisson oranı, etüt sahasındaki zemin ve kayacın suya doygunluk derecelerini aydınlatma açısından önemlidir. Vp ve Vs dalga hızları yardımıyla bulunur. Poisson oranı kesinlikle 0,5 değerini geçemez. Bu oran 0,5’e yaklaştıkça suya doygunluk artar.  Bu oran, gözeneksiz ortamlarda 0-0.25 arası, orta dereceli gözenekli ortamlarda 0.25-0.35 arası ve gözenekli ortamlarda ise 0.35-0.50 arasında değişmektedir. Poisson oranı birimlerin katılığını bir başka ifadeyle gözenekliliğini ifade etmektedir. Birimsizdir. Poisson oranını bulma formülü aşağıdaki gibidir.

σ = (Vp2-2*Vs2) / (2* Vp2-2*Vs2)   (Bowles, 1988)

Poisson oranına göre zemin durumu (Ercan,2001) aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Poisson Oranı (σ) Sıkılık
0,5 Cıvık – Sıvı
0,4 – 0,49 Çok Gevşek
0,3 – 0,39 Gevşek
0,2 – 0,29 Sıkı – Katı
0,1 – 0,19 Katı
0- 0,9 Sağlam Kaya

 

 

Lütfen yazıyı puanlayınız!!!
[Toplam: 0 Puan: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir